یونیفرم | Uniform

یونیفرم واکسینه کردن نشا برای شروع رشد  ایمن وسالم بی همتا در کنترل بیماریهای قارچی  کنترل کامل بیماری های خاکزاد اطمینان برای تولید محصوالت سالم آغاز رشد قدرتمند با ریشه هایی قوی موثر در تمام شرایط یونیفـرم قـارچ کشـی اسـت سیسـتمیک کـه طیـف وسـیعی از بیماریهـای خاکـزی ماننـد پیتیـوم ، فیتوفتـرا . فوزاریـوم و رایزوکتونیـا [...]

ِمموری ۲۴۰ اس سی

ِمموری ۲۴۰ اس سی حشره کش سیستمیک برای کنتـرل پسیل پسته حشــره کــش سیســتمیک بــا تاثیــر تماســی و گوارشــی تاثیـر ضربـه ای جهـت مبـارزه بـا پسـیل پسـته و طیـف وسـیعی از آفـات مکنـده کنتـرل پـوره هـا و حشـرات بالـغ پسـیل پسـته و سـایر مکنـده هـا مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام می باشد که [...]

فوزیلید فورته ۱۵۰ امولسیون

فوزیلید فورته ۱۵۰ امولسیون • علفکش انتخابی پس رویشی مزارع گوجه فرنگی • علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع سبزی و صیفی و باغ ها • با فناوری ایزولینکIsolink جهت جذب سریع و حداکثری در علف هرز • کنترل طیف و سیعی از علف های هرز نازک برگ در زراعت گوجه فرنگی • طی ۴۸ [...]

اُرتیواتاپ | Ortiva Top

اُرتیواتاپ ۳۲۵ سوسپانسیون تعیین استاندارد در کنترل بیماری‌ها با ارتیواتاپ • بهترین انتخاب ها برای مدیریت مقاومت بیماری های قارچی • یکی پر فروش ترین قارچ کش های جهان ارتیواتاپ قارچ کشی سیستمیک که حاوی۲۰۰ گرم آزوکسی استروبین و ۱۲۵ گرم دیفنوکونازولدر لیتر است .ترکیب دو ماده موثر ارتیوا تاپ به گونه ای تنظیم و [...]

ورتیمک ۱۸ امولسیون | Vertimec

ورتیمک ۱۸ امولسیون ویژگی های Vertimec • حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود • آبامکتین با خلوص بالای ۹۵ درصد • جهت مبارزه قاطع با انواع مینوز سبزی و صیفی و طیف وسیعی از آفات مکنده • کارایی بالا و تاثیر ماندگار ورتیمک؛ حشره کش و کنه کش تماسی [...]

کاراته زئون | KarateZeon

کاراته سوسپانسیون کپسولی با تکنولوژی زئون آینده خود را متحول کنید •  ایمن برای کاربر و محیط زیست •  حشره کش تماسی و گوارشی با تکنولوژی زئون •  دز مصرف بسیار کم و مقرون به صرفه •  عدم گرفتگی لوله و نازل های سم پاش و حلالیت بالا در آب •  کنترل ضربه ای و [...]

چِس ۵۰ گرانول | Chess

چِس ۵۰ گرانول قابل پخش درآب حشره کش چس محصول شما را تضمین می‌کند • کم خطر و ایمن برای کاربر و محیط زیست • دارای دوره تاثیر طولانی • بی خطر برای حشرات مفید و زنبورعسل • بهترین گزینه برای مبارزه تلفیقی ( IPM ) حشره کش چس یک حشره کش تماسی وسیستمیک می [...]

آکتارا | Actara

آکتارا ۲۵ گرانول قابل حل در آب با آکتارا سمپاشی را با خاطری آسوده انجام دهید • حشره کش سیستمیک با عملکرد تماسی و گوارشی • تاثیر ضربه ای جهت مبارزه با پسیل پسته (شیره خشک) و طیف وسیعی از آفات مکنده • کنترل تمام مراحل رشد پسیل از پورگی تا حشره بالغ • کنترل [...]